top of page
Pakalpojumi
Psihologa kabinets

Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem

Konsultācijas ilgums: 50 minūtes

Cena: 40 EUR/konsultācija

Norise:

Pirmajās tikšanās reizēs iepazīstamies, klientam ir iespēja izklāstīt ierašanās iemeslus, sarunas laikā pievēršamies klienta pieredzei, emocijām un pārdomām. Lai labāk izprastu klienta stāvokli, procesā var tikt izmatoti arī psiholoģiskie testi. 

Sadarbības sākumposmā mutiski vienojamies par sadarbības mērķiem.

Kopīgi vienojamies  arī par praktisko pusi - turpmāko tikšanās laiku, biežumu un samaksas veidu. 

 

Turpmākais sadarbības process ir vērsts uz vēlamā rezultāta sasniegšanu, izmantojot konkrētajam gadījumam atbilstošanas metodes un regulāri uzraugot progresu.   

Psiholoģiskās konsultēšanas ilgums ir atkarīgs no risināmā jautājuma un izvirzītā sadarbības mērķa. 

Saskaņā ar Psihologu likuma 12.panta 3.punktā un 16.pantā noteikto, ziņas par pasūtītāju un klientu, kā arī ar pasūtītāju vai klientu saistīta personīga rakstura informācija, kas tapusi zināma, pildot psihologa profesionālos pienākumus, nav izpaužama, izņemot Psihologu likuma 16.pantā minētos gadījumus.

bottom of page