top of page
Par mani

Izglītība

Latvijas Universitāte

Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija

Psihologu reģistrā Nr: 3001270

Profesionālā pilnveide

Kognitīvi biheiviorālā terapija

apmācību programma (2024-2027)

Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija, programma apstiprināta Eiropas Biheiviorālo un kognitīvo terapiju asociācijā

Pamatapmācība shēmu terapijā

(bāzes līmenis)

Baltijas shēmu terapijas institūts sadarbībā ar Londonas Shēmu terapijas skolu

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides apmācības “Shēmu terapija darbā ar kompleksu traumu”

Kognitīvi biheiviorālās terapijas mācību centrs

Neformālās izglītības profesionālās pilnveides programma “Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušajiem”

Rīgas Stradiņa universitāte

Mācības "Disociatīvie traucējumi - rašanās, traucējumi, diagnistikas principi"

LPB Profesionālās kompetences centrs sadarbībā ar Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centru "Intellego"

Mācības "Disociācijas Daudzdimensiju Aptauja, DDA"

LPB Profesionālās kompetences centrs sadarbībā ar Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centru "Intellego"

Seminārs “Pierādījumos balstītas psiholoģiskās palīdzības apskats smagas psihotraumas gadījumos”

LPB Profesionālās kompetences centrs

Kurss "Kognitīvi biheiviorālā terapija no pamatiem līdz mūsdienīgām pieejām"

RSU Psihosomatikas klīnika

Seminārs “Reliģiozitāte, garīgums un maģiskā domāšana psiholoģiskās konsultēšanas ietvaros – resursi un grūtības”

LPB Profesionālās kompetences centrs

Mācību seminārs

"Kā izmērīt depresijas simptomus"

Exploro mācību centrs

Mācību seminārs

"Atkarība neirozinātnes un psihodinamiskajā skatījumā"

LPB Profesionālās kompetences centrs

Mācību seminārs

"Veselības aprūpētāju komunikācija
ar onkoloģijas pacientiem"

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija

Mācību seminārs

"Neiropsiholoģiskās izpētes
pamatprincipi un metodes"

Latvijas Profesionālo psihologu asociācija
Profesionālās pilnveides izglītības iestāde
“Psiholoģijas meistardarbnīca”

Profesionālā pieredze

Veselības centrs “Vivendi”

klīniskā psiholoģe

  • psiholoģiskā konsultēšana individuāli pieaugušajiem

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Garīgās aprūpes un sociālā darba dienests

psihoemocionālā atbalsta projektu vadītāja

  • slimnīcas darbinieku psihoemocionālā stāvokļa izpēte un uzraudzība

  • atbalsts un konsultācijas krīžu un konfliktsituāciju gadījumā

  • izglītojošu pasākumu vadīšana psihoemocionālās veselības jomā

  • atbalsta grupu organizēšana un vadīšana slimnīcas darbiniekiem

Latvijas Universitātes psiholoģiskās palīdzības centrs

  • psiholoģiskā konsultēšana individuāli

  • psiholoģiskā izpēte

Papildus, vairāk nekā piecu gadu pieredze personāla vadības jomā veselības nozarē

Valodas

Latviešu un angļu valoda

Dalība organizācijās

Latvijas Psihologu biedrība

Latvijas Klīnisko psihologu asociācija

bottom of page